album    
         

 

 

   
   
Ronald Ergo, Michel Seuphor, l'homme universel, deel I, De Prentenier, 1998

Ronald Ergo, Michel Seuphor, l'homme universel, deel II, De Prentenier, 2000

 

   
       
   


Ronald Ergo, Michel Seuphor, l'homme universel, deel II, De Prentenier, 2000

 

   
   

Michel Seuphor, l'homme universel II, een kunstenaarsboek van Ronald Ergo, met tekst en grafisch werk van Michel Seuphor, verscheen in 2000. Het eerste deel, waarvoor Michel Seuphor enkele unilineaire tekeningen creeërde, was verschenen enkele maanden na zijn dood in 1999.

 

   
   

 

       
     

 

 

 
     
 

 

 

 

 

De drie volumes van Michel Seuphor, l'homme universel II waren deel van de tentoonstelling Zichtbaar zeldzaam: hoogtepunten uit de Antwerpse Stadsbibliotheek, in 2005. In de catalogus van de tentoonstelling schrijft Rik Sauwen

''Deel twee verschijnt op 10 maart 2001, 100 jaar na de dag waarop Seuphor als Fernand Berckelaers te Borgerhout ter wereld kwam. Het werk volgt hetzelfde stramien als het eerste met een vergelijkbare bloemlezing: 'De teksten zijn uit verschillende lettercorpsen handgezet en in vrije ordening samengevoegd', lezen we in het colofon. Het valt wel op dat er een grotere klemtoon ligt
op de speelsheid in de denkwereld van Seuphor. Ook het personage Calf, de door hem bedachte oosterse wijze waarrond hij een cyclus werken schreef, komt nadrukkelijker aan bod. Daarom is het ook geen toeval dat er bij het boek vier zogenaamde 'unilinéaires' of éénlijntekeningen horen. Het is de meest losse en speelse uitdrukkingswijze van Seuphor als beeldend kunstenaar.' [1]

 
   

[1] Rik Sauwen in Zichtbaar zeldzaam: hoogtepunten uit de Antwerpse Stadsbibliotheek, tentoonstellingscatalogus Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Toohcsmi, 2005.
In het kader van Antwerpen Wereldboekenstad (ABC 2004) in 2004, stelde de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een vijftigtal merkwaardige werken uit haar omvangrijke collectie tentoon. De titel van de tentoonstelling was Zichtbaar zeldzaam: hoogtepunten uit de Antwerpse Stadsbibliotheek (Highlights from Antwerp's City Library). De Stadsbibliotheek publiceerde samen met Toohcsmi, uitgevers een schitterend boek over deze vijftig topstukken uit haar omvangrijke collectie. Ronald Ergo’s Michel Seuphor, l’homme universel (De Prentenier 1999-2001) was een van deze vijftig topstukken. In de catalogus schreef Rik Sauwen een bijdrage over Michel Seuphor, l’homme universel.

Zichtbaar zeldzaam: hoogtepunten uit de Antwerpse Stadsbibliotheek | Rik Sauwen over Michel Seuphor, l'homme universel