album    
         

 

 

   
   
Ronald Ergo, Michel Seuphor, l'homme universel, deel III, De Prentenier, 2003

Ronald Ergo, Michel Seuphor, l'homme universel, deel III, De Prentenier, 2003

 

   
       
   Ronald Ergo, Michel Seuphor, l'homme universel, deel III, De Prentenier, 2003

 

   
   

Michel Seuphor, l'homme universel III, een kunstenaarsboek van Ronald Ergo, met ook tekst en grafisch werk van Michel Seuphor, verscheen in 2003.

 

   
   

 

       

 

 Ronald Ergo, Michel Seuphor, l'homme universel, deel III, voorblad, De Prentenier, 2003    
 

 

 

     
Ronald Ergo, Michel Seuphor, l'homme universel, deel III, De Prentenier, 2003

 

 

Ronald Ergo, Michel Seuphor, l'homme universel, deel III, De Prentenier, 2003

  Ronald Ergo, Michel Seuphor, l'homme universel, deel III, De Prentenier, 2003
 

 

 

     
Ronald Ergo, Michel Seuphor, l'homme universel, deel III, De Prentenier, 2003

 

 

Ronald Ergo, Michel Seuphor, l'homme universel, deel III, De Prentenier, 2003

   
 

 

 

     

 

Suite

 

   

 

 

 
 

 

 

     

De drie volumes van Michel Seuphor, l'homme universel II waren deel van de tentoonstelling Zichtbaar zeldzaam: hoogtepunten uit de Antwerpse Stadsbibliotheek, in 2005. In de catalogus van de tentoonstelling schrijft Rik Sauwen

In deel drie wordt duidelijk gesteld dat de reeks afgerond wordt. In de vorige delen werd over het aantal te verschijnen boekdelen niets concreets vermeld. Een nieuw element is het gebruik van facsimile van Seuphors handschrift, soms met een uitdrukkelijke opdracht aan Ergo. De vrije, speelse typografie blijft een constante in het boek. De illustraties zijn weer 'unilinéaires', 'vervaardigd tijdens zijn laatste levensmaanden'. Bij het boek hoort ook een 'Suite', een map met één gesigneerde ets en enkele foto's van Seuphor in zijn werkkamer te Parijs. Op het laatste blad van het boek geeft Ronald Ergo nog eens uitsluitsel over de toedracht van deze publicatie: 'Na een lange periode van ontmoetingen ontstond tussen Seuphor en mijzelf een hechte band via gesprekken en brieven, aangaande zijn geschreven werk, en de benadering door de lezer. Dit mondde uit in een warme vriendschap die duurde tot aan zijn levenseinde. Ik koesterde deze talloze momenten en mijn liefde voor hem ligt geborgen in deze drie boekdelen.' [1]

 

Ronald Ergo, Michel Seuphor, l'homme universel, drie delen, in foedraal, De Prentenier, 1998

Ronald Ergo, Michel Seuphor, l'homme universel, drie delen, in foedraal, De Prentenier, 1998-2003

 
   

[1] Rik Sauwen in Zichtbaar zeldzaam: hoogtepunten uit de Antwerpse Stadsbibliotheek, tentoonstellingscatalogus Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Toohcsmi, 2005, pp. 124-125.

Zichtbaar zeldzaam: hoogtepunten uit de Antwerpse Stadsbibliotheek | Rik Sauwen over Michel Seuphor, l'homme universel