album    
         

 

 

   
   
Ronald Ergo, Alfabet. Kleine geschiedenis van het alfabet, De Prentenier, 1992

Alfabet. Kleine geschiedenis van het alfabet, De Prentenier, 1992

 

   
       
   


Ronald Ergo, Alfabet. Kleine geschiedenis van het alfabet, De Prentenier, 1992

 

   
   

Alfabet. Kleine geschiedenis van het alfabet, verscheen in 1992 bij De Prentenier. Het is een typografisch spel met verschillende letters en corpsen.

Alfabet. Kleine geschiedenis van het alfabet verscheen in een oplage van 15 exemplaren, waarvan 10 exemplaren geborgen werden in een doos. Afmetingen 16 x 23 cm.

In 2004 organiseerde de Koninklijke Bibliotheek van België een tentoonstelling van bibliofiele boeken die die tussen 1991 en 2003 in België verschenen en die werden gedeponeerd of door het Wettelijk Depot werden aangekocht. Alfabet. Kleine geschiedenis van het alfabet van De Prentenier maakte deel uit van deze tentoonstelling (nummer 98).

In de catalogus bij de tentoonstelling staat te lezen:
Dit indrukwekkende werk is bedacht en gemaakt door Ronald Ergo, uitgever en drukker. Het boek, in oblong formaat, toont een typografisch spel met allerlei oude letters en corpussen. Het boek is handgezet en gedrukt op de handpers van het grafische atelier De Schalmei te Gent. Het geheel werd op Kozo- en vlierpapier gedrukt, afgewisseld met verschillende handgeschepte papiersoorten. De wikkel, van zwart karton, is met de hand beschilderd en sluit met een koordje en een bamboestokje dat op de kaft is gekleefd. Tien platen met lettercomposities en één abstracte olieschildering zijn toegevoegd. Het geheel zit in een houten kist met scharnieren. Op de kist is een gesigneerd beschilderd blad gekleefd met daarop de titel en de naam van de uitgeverij. De oplage telt 15 exemplaren, waarvan 10 in de speciaal ontworpen, beschilderde dozen. Éen van de 10.

98. Ronald Ergo, Kleine geschiedenis van het a!fabet. Gent, De Prentcnier, (De Schalmei, 1992). [28] f., [10] pl., CO., ill., 16 x 25 cm; 34 cm; 36 cm.

Ce superbe ouvrage d'artiste a été imaginé et réalisé par Ronald Ergo, son imprimeur et son éditeur. Le livre, oblong, est un jeu typographique où chaque lettre de l'alphabet est illustrée par différentes sortes de caractères disposés selon une fantaisie apparente, en fait harmonieuse et équilibrée; il a été composé à la main et tiré sur la presse à bras de l'atelier graphique de R. Ergo, De Schalmei, sur papier Kozo et de sureau alternant avec plusieurs papiers à la cuve. La couverture, en carton noir peint à la main, est fermée par un cordon enfilé dans une baguette de bambou collée. Dix feuilles de planches, compositions originales à base de caractères de couleurs ou dorés, ainsi qu'une peinture abstraite sont jointes. L'ensemble se trouve dans une boîte en bois à charnières et fermoirs dorés sur laquelle est encollée-une feuille de papier peinte à la main. Tirage limité à lS exemplaires, dont 10 dans des boîtes spécialement conçues. Un des 10. [1]

 

   
   

 

       


Ronald Ergo, Alfabet. Kleine geschiedenis van het alfabet, De Prentenier, 1992

 

 

 

 

     

 

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

Suite

 

 

 

     

 

 

 
 

 

 

     
pers

 

 

     

 

 

     
 

 

 

     

 

 
   

[1] Koninklijke Bibliotheek van België : Belgische bibliofiele uitgevers (1991-2003). Tentoonstelling Nassaukapel, 2004
In 1991 organiseerde de Koninklijke Bibliotheek van België een tentoonstelling van bibliofiele boeken die tussen 1985 en 1990 in België verschenen' en die werden gedeponeerd of door het Wettelijk Depot werden aangekocht. Deze tentoonstelling toonde publicaties van achtentwintig uitgevers. Inmiddels hebben sommigen hun activiteiten gestopt en verkoos een aantal van hen andere wegen te bewandelen, maar ook veel nieuwe uitgevers maakten hun opwachting. De afdeling Kostbare Werken wenste de ontdekkingsreis in deze wereld van bibliofiele uitgevers voort te zetten en selecteerde er ditmaal tachtig. Ze worden vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig boeken die tussen 1991 en 2003 verschenen.